Pozdrowienia z St. Petersburga

     Do gorących pozdrowień dołączamy kilka słów z naszej codzienności, z chłodnego już Petersburga.
      W związku z sytuacją jaka zaistniała z powodu panującej epidemii koronowirusa, utknęłyśmy w Rosji na czas nieokreślony. Dlatego pozostało nam pracować, służyć naszym podopiecznym i pomagać sobie nawzajem. Jesteśmy tylko we dwie i to jeszcze zdane na siebie.
     Praca z osobami starszymi nie jest zbyt prosta i atrakcyjna. Wiąże się z dużym wysiłkiem i umiejętnością organizacji czasu podopiecznym. Organizacja czasu wolnego osobom starszym powinna uwzględniać aktywności fizyczne, jak i intelektualne i kreatywne. Dlatego staramy się, tak jak umiemy aby im to zapewnić.

Czytaj więcej
25 listopada - dla tych co lubią katarzynki

     „Nic nie może nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie”. Rz 8, 39

     W dzień wspomnienia Naszej Patronki  - Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziękujemy dobremu Bogu za Jej opiekę i wstawiennictwo, którego nasze Zgromadzenie doświadcza od początku swego istnienia.
     Niech także i dzisiaj Święta Katarzyna będzie pięknym przykładem, że głęboka relacja z Jezusem, pomoże nam - tak jak Świętej Patronce - z odwagą i niezłomną wiarą w moc i obecność Jezusa, przezwyciężać wszelkie trudności i z radością nieść Jego Miłość, tym których spotkamy na naszej drodze.

Czytaj więcej
Dzień Papieski w Braniewie

     W niedzielę  poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,11.10.2020r. w całej Polsce, a więc i w naszym mieście Braniewie, odbył się 20. już Dzień Papieski.
     Tegoroczny dzień poświęcony św. Janowi Pawłowi II miał wyjątkowy charakter, dlatego że odbył się w okresie pandemii koronawirusa, który znacznie ograniczył jego świętowanie. Warto jednak pamiętać, że był obchodzony w 100. rocznicę urodzin Naszego Rodaka, 15. rocznicę Jego śmierci oraz 20 rocznicę powstania fundacji: Dzieło Nowego Tysiąclecia. Hasłem tegorocznego dnia papieskiego były słowa TOTUS TUUS. Słowa te [jak napisał  arcybiskup senior Stanisław Nowak] były bardzo bliskie sercu Papieża z Polski, bowiem Karol Wojtyła będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. To Maryi Ojciec Święty przypisuje cudowne ocalenie podczas zamachu dokonanego na placu Świętego Piotra - 13 maja 1981 roku. Hasło to wyrażające zawierzenie Bogu przez Maryję, towarzyszyło Papieżowi przez cały Jego pontyfikat do Jego narodzin dla nieba.

Czytaj więcej
Dzień Niepodległości w przedszkolu sióstr katarzynek

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
 umiłowanie historii, tradycji, języka
czy samego krajobrazu ojczystego.”  Jan Paweł II

W ostatnich dniach utrwalaliśmy pojęcie patriotyzmu. Dla małych dzieci temat wydaje się trudnym, jednak powiązany z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania jest źródłem radości i szczęścia.
Kochamy naszą ojczyznę Polskę. Znamy symbole narodowe: godło, flagę, które wykonaliśmy samodzielni i zaprezentowaliśmy na naszej przedszkolnej wystawie.

Czytaj więcej
Rekolekcje dla dziewcząt w Trokielach

     W dniach od 6 do 8 listopada odbyły się rekolekcje dla dziewcząt w sanktuarium Maryjnym w Trokielach (diecezja Grodzieńska, Białoruś).
Tematem spotkań było "Dążenie do świętości". Dziewczyny pochylały się nad fragmentem Ewangelii wg św. Mateusza 5,1-9.
W szczególny sposób na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej uczestniczki pogłębiały swoje relacji z Panem w myśl błogosławionego Carlo Acutis, który powtarzał: "Eucharystia jest drogą do nieba".

Czytaj więcej
Ekshumacje sióstr katarzynek w Olsztynie

     Zakończono kanoniczną ekshumację trzech sióstr katarzynek pochowanych w 1945 r. na cmentarzu Szpitala Mariackiego w Olsztynie.

     Trwa proces beatyfikacyjny 16 sióstr katarzynek, ofiar Armii Czerwonej. Z racji tego, że siostry były ofiarami wojennymi,  Zgromadzenie Sióstr współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej - Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, który kieruje pracami. Po cmentarzu pozostały jedynie drzewa i główna aleja, ponieważ został on splantowany  w 1974 r. To sprawiło, że prace były trudne i trwały 10 dni.

Czytaj więcej
wiadomości z przedszkola sióstr katarzynek

     „ Młodzież i dzieci są przyszłością świata, przyszłością narodu i Kościoła, (...)”. Jan Paweł II, IV Pielgrzymka do Polski, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek 1991


    18 maja 2020 roku minęła 100 rocznica urodzin naszego świętego Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II. Św. Jan Paweł II zawsze był przyjacielem dzieci i jest nim dzisiaj. Nie bał się dziecięcych pytań, towarzyszył w każdej życiowej sytuacji. W każdym spotkaniu jakby powtarzał: „Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca papieża jest każde dziecko. I miłością serca papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko.”

     W naszym przedszkolu codziennie podczas porannej modlitwy z dziećmi wzywamy Jego opieki i wstawiennictwa w różnych intencjach.

Czytaj więcej