Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: "Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie"