1583 rok - Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny

Powoli dzieło powiększało się. Dla swojej wspólnoty Regina, przy pomocy Jezuitów, napisała Reguły, czyli plan, zasady życia, a całe dzieło i grupę sióstr powierzyła św. Katarzynie Aleksandryjskiej, patronce kościoła w Braniewie. Po 12 latach Reguły te zostały zatwierdzone przez biskupa diecezji Marcina Kromera. Stało się to na zamku w Lidzbarku Warmińskim w dniu 18 marca 1583 roku.