Paczuszka Dla Maluszka

     Nie za górami, nie za lasami, całkiem niedawno temu powstał Dom Samotnej Matki w Gutkowie. Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary - Malewskiej w Barcikowie pragnąc zdążyć przed św. Mikołajem i wesprzeć mieszkańców Domu, zorganizowała Akcję "Paczuszka dla Maluszka". Celem Akcji było zebranie przedmiotów potrzebnych do opieki nad dziećmi w wieku od kilku dni do kilku lat.

      Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary - Malewskiej w Barcikowie z radością informuje, iż dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, udało się przygotować „Paczuszkę dla maluszka". Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuławkach, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim oraz naszej Zientarówki wspierani przez swoich Rodziców i Nauczycieli wzięli udział w zainicjowanej przez nas akcji „ Paczuszka dla maluszka".

     Dzięki Wam s. Ryszarda Hołub ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, odpowiedzialna za prowadzenie placówki, mogła dzisiaj zawieźć do Domu Samotnej Matki w Gutkowie, dużo potrzebnych w opiece nad małymi dziećmi przedmiotów. Miło nam było porozmawiać z s. Ryszardą o idei istnienia Domu, a także o jego dniu codziennym. 

     Mamy nadzieję, iż tegoroczną „Paczuszkę dla maluszka", możemy nazwać PACZUSZKĄ NR 1 i że zostanie ona na stałe wpisana w naszą działalność wolontariacką. Dobro wraca!

                                                

     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary Malewskiej w Barcikowie