Dzień skupienia dla dziewcząt w Grodnie

Siostry z Grodna 11 sierpnia 2022 r. zorganizowały dzień skupienia dla dziewcząt pod hasłem:"Przebaczenie - dar Boga". Rozważając fragment Ewangelii św.Mateusza o nielitościwym słudze, dziewczyny pochylały się nad darem Bożego miłosierdzia i uczyły się wychodzić z przebaczeniem do najbliższych.

W programie spotkania uczestniczki wpatrywały się w oblicze umierającego Chrystusa,który w najokrutniejszym momencie swojego życia t.j. śmierci wysłużył wszystkim Zbawienie.

Bardzo wzruszającym wydarzeniem było dzielenie się z medytacji. Naprawdę,to ogromny cud słyszeć jak młode serca, zawikłane w hałas i wrzawę świata, dzielą się szczerze swoimi obawami, przeżyciami i postanowieniami.

Bogu niech będą dzięki za wszelkie okazane łaski w tym dniu dla naszej modlitewnej grupy.