Alleluja! Jezus żyje!

"Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc zmartwychwstałego Chrystua

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, 

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość."

                                                (św. Jan Paweł II)

Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia nas w świętości.

Nadzieją i miłością wypełnia nasze serca.

Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,

życia nad śmniercią, miłości nad nienawiścią.

Oby w naszych oczach zawsze był widoiczny blask nadziei zmartwychwstania.   

               Przełożona Polskiej Prowincji Sióstr św. Katarzyny

                                       S. M. Błażeja Ryfka