S. Maurycja: "Jezu to także dla Ciebie"

7 kwietnia - rocznica śmierci  S. Maurycji  Margenfeld. Do końca heroicznie trwała przy Jezusie.