2 luty - Rocznica męczeństwa Sióstr w Lidzbarku Warmińskim


One dają nam wzór zaufania i wiary  na drodze codziennych wyborów.

Siostra M. Aniceta Skibowski

12.08.1882 – 02.02.1945

40 lat w ślubach zakonnych

Służyła cierpiącym, niepełnosprawnym oraz ubogim jako pielęgniarka i opiekunka.

Była kochaną siostrą, bardzo lubianą. Miała odwagę, by rozmawiać z ludźmi o miłości i dobroci Bożej. Cieszyła się zawsze, ilekroć mogła komuś pomóc.

Zmarła w refektarzu zakonnym, broniąc swojej czystości.

Siostra M. Gebharda Schröter

01.12.1886 – 02.02.1945

27 lat w ślubach zakonnych

Była pielęgniarką. Powierzano jej opiekę nad osobami starszymi oraz dziewczętami w pensjonacie, pełniła również posługę w kuchni.

Głównym rysem jej charakteru była bezinteresowność, zakorzeniona w głębokiej wierze w Boga.

Zastrzelona podczas modlitwy przy konającej siostrze M. Anicecie.

Siostra M. Sabinella Angrick

29.09. 1880 – 02.02.1945

43 lata w ślubach zakonnych

Oddana w pracy wychowawczej, bardzo czuła i matczyna.

Jako przełożona wspólnoty w Lidzbarku Warmińskim stała się autorytetem i matką.

Przed śmiercią powiedziała: „Lepiej pozwólmy się zastrzelić niż byśmy dały się zhańbić”. Zmarła w refektarzu, stając w obronie powierzonych jej sióstr.