Na białoruskich falach Radia Maryja

16 rudnia 2021 r.  nasze Siostry z Grodna zostały  zaproszone do Mińska - stolicy Białorusi, do siedziby Radia Maryja. Tam na falach białoruskiego Radia Maryja opowiadały o osobie naszej Założycielki Bł. Reginie Protmann,

charyzmacie naszej rodziny zakonnej i działalności naszego Zgromadzenia, które w tym roku obchodzi jubileusz 450 lecia istnienia. Z  wielką radością podzieliły się również, że słuchaczami audycji historią życia i okolicznościami śmierci naszych Sióstr  Męczennic II Wojny światowej.