Nadchodzi nasze odkupienie

 

Pierwszy tydzień Adwentu jest początkiem naszej podróży w odkrywaniu Boga na nowo, w tym roku, w tym konkretnym czasie. Wcielenie Boga w Jezusie z Nazaretu nauczyło nas, że nasz Bóg wszedł w samo serce stworzenia, czekając na odkrycie w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

Bóg używa naszego człowieczeństwa, aby objawić swoją boskość. To właśnie w środku naszego najgłębszego głodu, naszej tęsknoty za braterstwem i wspólnotą, naszej potrzeby przynależności do wspólnoty, naszych smutków i straty oraz naszych największych rozczarowań, Bóg zostanie nam objawiony. 
Obserwujmy świat, obserwujmy siebie i czekajmy razem.
Nie lękajmy się. Nadchodzi  nasze odkupienie.