Praca w Miva Polska

     Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
      Pragnę w kilku słowach podzielić się z Wami doświadczeniem z mojej nowej pracy, która jest także nowością dla naszego Zgromadzenia, którą oficjalnie rozpoczęłam dnia 1 lutego 2021 roku w MIVA Polska w Warszawie. Dziękuję przełożonym za otwartość i wsparcie, kiedy podejmowałam tak ważną decyzję, zaraz po moim powrocie z Togo do kraju. Stowarzyszenie MIVA Polska powstała w roku 2000, działa z ramienia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i pomaga polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.

     Do zakresu moich obowiązków należy planowanie i organizowanie animacji misyjnej w parafiach i innych ośrodkach oraz instytucjach, koordynacja konkursu Foto MIVA, koordynowanie akcji „Promienie Miłosierdzia”- wózki dla niepełnosprawnych na misjach, asystowanie w realizacji projektów w krajach z językiem francuskim, udział w redagowaniu kwartalnika – Biuletyn informacyjny MIVA Polska, prowadzenie kroniki MIVA Polska, asystowanie w archiwizacji dokumentów oraz realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. Dzielę się także moją znajomością języka francuskiego z przyszłymi misjonarzami, którzy przebywają do Centrum Formacji Misyjnej na swoje dziewięciomiesięczne przygotowanie przed wyjazdem na misje. Cieszę się, że mogę dzielić się z innymi moim bogatym doświadczeniem zdobytym w czasie wieloletniej pracy misyjnej. W tygodniu, każdy mój dzień zaczynam dość wcześnie, gdyż z naszej wspólnoty na Chomiczówce potrzebuję ponad godzinę na sam dojazd w jedną stronę. Wyjeżdżam z domu o 05.50 aby już o 07.00 uczestniczyć we wspólnej Jutrzni a następnie we Mszy Św. Pracę w biurze rozpoczynamy o godz. 08.00 do godz. 16.00. Dla wszystkich pracowników jest wspólny obiad o godz. 12.45.


     Mój pierwszy wyjazd animacyjny zorganizowałam do Diecezji Warmińskiej. Ze względu na istniejące obostrzenia z powodu pandemii, wiele akcji i spotkań jest po prostu niemożliwych, ale możemy się modlić, dawać świadectwo, sercem być blisko tych, którzy się z nami kontaktują przez internat czy telefon. W tym czasie, udało mi się poprowadzić rozważania Drogi Krzyżowej w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gryźlinach w intencji chorych na misjach, udzielić wywiadu go Gościa Niedzielnego i Radia Plus w Olsztynie a także spotkać się z Księdzem odpowiedzialnym za misje w naszej diecezji.


      Z pozdrowieniami, wdzięcznością i modlitwą
                                                                                                      Siostra Kornelia Olechno