25 listopada - dla tych co lubią katarzynki

     „Nic nie może nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie”. Rz 8, 39

     W dzień wspomnienia Naszej Patronki  - Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziękujemy dobremu Bogu za Jej opiekę i wstawiennictwo, którego nasze Zgromadzenie doświadcza od początku swego istnienia.
     Niech także i dzisiaj Święta Katarzyna będzie pięknym przykładem, że głęboka relacja z Jezusem, pomoże nam - tak jak Świętej Patronce - z odwagą i niezłomną wiarą w moc i obecność Jezusa, przezwyciężać wszelkie trudności i z radością nieść Jego Miłość, tym których spotkamy na naszej drodze.

 

     „Boże, Ty ukazujesz Swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie św. Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

 

     Bardzo dziękujemy za modlitwę, wsparcie i życzliwość. Pozdrawiamy i zapewniamy o modlitwie.


- siostry z Domu Prowincjalnego w Braniewie