Dzień Papieski w Braniewie

     W niedzielę  poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,11.10.2020r. w całej Polsce, a więc i w naszym mieście Braniewie, odbył się 20. już Dzień Papieski.
     Tegoroczny dzień poświęcony św. Janowi Pawłowi II miał wyjątkowy charakter, dlatego że odbył się w okresie pandemii koronawirusa, który znacznie ograniczył jego świętowanie. Warto jednak pamiętać, że był obchodzony w 100. rocznicę urodzin Naszego Rodaka, 15. rocznicę Jego śmierci oraz 20 rocznicę powstania fundacji: Dzieło Nowego Tysiąclecia. Hasłem tegorocznego dnia papieskiego były słowa TOTUS TUUS. Słowa te [jak napisał  arcybiskup senior Stanisław Nowak] były bardzo bliskie sercu Papieża z Polski, bowiem Karol Wojtyła będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. To Maryi Ojciec Święty przypisuje cudowne ocalenie podczas zamachu dokonanego na placu Świętego Piotra - 13 maja 1981 roku. Hasło to wyrażające zawierzenie Bogu przez Maryję, towarzyszyło Papieżowi przez cały Jego pontyfikat do Jego narodzin dla nieba.


     11.10.2020 roku wraz z Matką Prowincjalną S.M. Błażeją i Siostrą Przełożoną braniewskiej wspólnoty, wzięłam udział we Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 14.00 w braniewskiej Bazylice. Celebrans Eucharystii ks. prałat  Leszek Galica w wygłoszonej homilii przypomniał niektóre słowa zawarte w nauczaniu  św. Jana Pawła II, które mimo upływu lat są wciąż aktualne w wielu środowiskach naszej Ojczyzny  i  całego świata.


     Dla nas - duchowych córek bł. Matki Reginy zapewne po raz kolejny przypomniały się słowa Papieża wypowiedziane w homilii, wygłoszonej 13 czerwca 1999r.: „Regina nie lękała się podejmować krzyża codziennej służby dając świadectwo Chrystusa  Zmartwychwstałego.’’ Obecnie, gdy trudny czas zagrożenia pandemią wywołuje w naszych sercach wiele lęków i trosk o przyszłość naszych rodzin i wspólnot, słowa te mogą stanowić inspirację do bycia świadkiem Chrystusa w naszym codziennym powołaniu.


     Od wielu już lat obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy zachęta do aktywności  fizycznej  i podjęcia udziału w biegu papieskim. W tym roku został zorganizowany Ogólnopolski Wirtualny Bieg Papieski, aby w dowolnym miejscu i czasie każdy chętny mógł również w takiej formie oddać cześć Papieżowi. W naszym mieście nie zabrakło również osób, które w tradycyjnej formie ulicami miasta wzięli udział w biegu, pokonując odległość 1.5km. Znamienne są słowa Naszego Papieża, który w 2000 r. tak mówił z pasją o sporcie „sport ujawnia nie tylko możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe”. Na te słowa w piękny sposób odpowiedziała swoją fizyczną aktywnością nasza współsiostra  Ewa Wieczorek, która jako jedyna z nas wzięła udział w rajdzie rowerowym pokonując wraz z 30 uczestnikami trasę 100 kilometrów.

Na zmęczonych lecz szczęśliwych rowerzystów, którzy około godz. 15.30 pojawili się przy Braniewskim Amfiteatrze, czekały papieskie medale wręczane przez Pana Starostę Braniewskiego Marka Motykę oraz Panią Wiceburmistrz Annę Kapusta. Siostrę Ewę [uśmiechniętą mimo trudu] przywitały Matka Prowincjalna S.MBłażeja oraz Siostra Przełożona S.MRyszarda. Na medalu wygrawerowane były słowa Papieża: „nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”. Dla takich słów warto się w życiu trudzić.


     Dzieląc się kilkoma swoimi przemyśleniami z tegorocznego Dnia Papieskiego, pragnę również podziękować Matce Błażei i Siostrze Przełożonej Ryszardzie za udział w apelu papieskim, jaki miał miejsce  3 listopada 2020r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie. Uczniowie szkoły w której uczę, również pamiętali o Papieżu i zachęcone przeze mnie i panią katechetkę Bożenę, wykonały piękne  i pomysłowe prace plastyczne o Świętym  Janie Pawle II. To również dzięki Matce i Siostrze Ryszardzie mogły otrzymać nagrody i wyróżnienia - Bóg zapłać w imieniu dzieci. Na zakończenie apelu wszyscy jego uczestnicy zaśpiewali BARKĘ – ulubioną pieśń Papieża Polaka.
Święty Janie Pawle II - módl się za nami i wypraszaj nam łaskę nowych powołań.

Z modlitwą i wdzięcznością

S.M. Róża.