Ekshumacje sióstr katarzynek w Olsztynie

     Zakończono kanoniczną ekshumację trzech sióstr katarzynek pochowanych w 1945 r. na cmentarzu Szpitala Mariackiego w Olsztynie.

     Trwa proces beatyfikacyjny 16 sióstr katarzynek, ofiar Armii Czerwonej. Z racji tego, że siostry były ofiarami wojennymi,  Zgromadzenie Sióstr współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej - Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, który kieruje pracami. Po cmentarzu pozostały jedynie drzewa i główna aleja, ponieważ został on splantowany  w 1974 r. To sprawiło, że prace były trudne i trwały 10 dni.

    Poszukiwano trzech sióstr, pielęgniarek ze Szpitala Mariackiego, (obecnie Szpital Miejski w Olsztynie) które, wraz z całą wspólnotą sióstr pracujących  w szpitalu, doświadczyły wkroczenia Armii Czerwonej do miasta w styczniu 1945 r. Poniosły śmierć broniąc własnej godności oraz stając w obronie dzieci i dorosłych - podopiecznych szpitala. Patrząc po latach na tamte wydarzenia nie mamy wątpliwości, że była to śmierć heroiczna. Odnalezione siostry to: s. Krzysztofa Klomfass, s. Liberia Domnik, s. Generosa Bolz.

     Na terenie Archidiecezji Warmińskiej planowane są jeszcze trzy podobne ekshumacje.

    

s.         

   

                     s. Generosa                                                         s. Krzysztofa

 

 

 

 

    s. Liberia