Jej Beatyfikacja

Reginę Protmann wyniósł na ołtarze Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Miało to miejsce ponad 380 lat po jej przejściu do domu Ojca, jednak zachowane materiały źródłowe świadczą, że już po opuszczeniu przez Reginę ziemskiego życia, istniało ogólne przekonanie o jej świętości.

Nieprzerwanie do naszych czasów trwała pamięć o jej życiu i czynach oraz kult prywatny. Liczne wojny i zmiany przynależności politycznej Warmii uniemożliwiały podjęcie starań o wyniesienie jej na ołtarze.  Dopiero początek XX wieku i okres względnego pokoju był impulsem do rozpoczęcia przez Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny starań o łaskę beatyfikacji. Istniały świadectwa wysłuchanych łask i uzdrowień przez wstawiennictwo Reginy Protmann, jednak dwie wojny światowe znowu wstrzymały rozpoczęte prace. Wznowiono je w latach 60-tych.

W 1996 r. ogłoszono Dekret o heroiczności cnót Służebnicy Bożej Reginy Protmann a trzy lata później wyniesiono ją w poczet błogosławionych.

Obecnie trwa proces kanonizacyjny.