18 stycznia - wspomnienie bł. Reginy Protmann

NOWENNA

 przygotowująca do wspomnienia

 BŁ. REGINY PROTMANN

 

     Przez najbliższych dziewięć dni przyjrzymy się świadectwu zawartemu w Żywocie Reginy Protmann. Prawdopodobnie zostało ono spisane przez o. Engelberta Keilerta, jezuitę, który przybył do Braniewa w 1597 roku. Był on spowiednikiem, kierownikiem duchowym bł. Reginy i świadkiem ostatnich chwil jej życia. Życiorys ten został napisany około 1616 roku.

     Autor wyraźnie oświadcza, że Regina była światłem, które wskazywało na Boga.  To spisane świadectwo pokazuje nam drogę, którą przeszła Matka Regina, również w pracy nad sobą, w osobistej formacji dzień po dniu.

     Zapraszamy, aby codziennie - przez najbliższe dziewięć dni, korzystać z tego światła w systematycznej pracy nad sobą. 

Czytaj więcej
Świąteczne Życzenia

„W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta
aby spisać ludność całego świata(…)
    Szli więc wszyscy, aby zapisać się, każdy do swego miasta.
Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
    do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
gdyż pochodził z domu i rodu Dawida,
    aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
A gdy tam przebywali, nastał dla Niej czas rozwiązania.
    A gdy urodziła swego pierworodnego syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu”.
                                        Łk 2, 1-7

     Idąc śladami Maryi i Świętego Józefa jesteśmy wezwani, aby powrócić do „swojego miasta”, do istoty swojego powołania, do najważniejszej miłości i relacji za którą tęskni nasze serce.
Tam znajdziemy Miłość, która jest bliżej nas niż się wydaje. Ta Miłość często bywa zepchnięta na obrzeża, brakuje dla niej miejsca w mieszkaniach, stoi wobec zamkniętych drzwi, czeka w nędznej stajence. Z pozoru wydaje się uboga i mało atrakcyjna wobec głośnych propozycji świata. Ale to właśnie tam jest źródło radości, pokoju, miłosierdzia, akceptacji i pełni życia.

Czytaj więcej
Spotkanie dla dziewcząt

Zapraszamy serdecznie dziewczęta na Dni Skupienia, których tematem przewodnim będzie Eucharystia jako źródło miłości. W programie m.in.:
- Eucharystia
- Adoracja
- Konferencje
- Sakrament Pokuty i Pojednania
- zwiedzanie Sanktuarium i miejsca objawień
- czas na wspólne rozmowy i dzielenie się wiarą.
Miejscem spotkania będzie Gietrzwałd k. Olsztyna, w którym miały miejsce objawienia Matki Bożej.

Czytaj więcej
Warsztaty plastyczne

     W dniu 26 listopada nasze siostry uczestniczyły w Braniewie w warsztatach plastycznych. Wolny wstęp zachęcił wiele osób do aktywnego i ciekawego spędzenia czasu.

Każdy uczestnik otrzymał oddzielne stanowisko pracy z przygotowanymi materiałami i przyborami. Podczas warsztatów można było wykonać kolorowy wianek z kwiatów z papieru i bibuły, św. Mikołaja na rolce od ręcznika kuchennego.

Czytaj więcej
Obłóczyny - czyli przyjęcie do nowicjatu

     21 listopada w dzień Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny do nowicjatu naszego Zgromadzenia została przyjęta postulantka Kasia.

     Otrzymując pierwszy strój zakonny - biały welon i czarną sukienkę oraz Konstytucje Sióstr św. Katarzyny rozpoczęła dwuletni czas przygotowania do złożenia ślubów w naszej rodzinie zakonnej.

Czytaj więcej
Spotkanie sióstr przełożonych

     Nasz dom w Gietrzwałdzie po raz kolejny gościł siostry przełożone ze wspólnot sióstr katarzynek. W dniach 16 – 18 listopada 2018 r. u stóp Matki Bożej Gietrzwałdzkiej siostry modliły się i rozmawiały o potrzebie formacji osobistej, w której nigdy nie można powiedzieć „dość”.
Chodzi tutaj o swój rozwój osobisty, ten duchowy i intelektualny jako człowieka, chrześcijanina, siostry zakonnej i wreszcie jako katarzynki.

     Siostry przełożone spojrzały w sposób całościowy na przebieg formacji osobistej u bł. Reginy Protmann, założycielki naszego Zgromadzenia, która „patrzyła jak gdyby z daleka na postawiony przed sobą cel i starała się pilnie cały swój wysiłek skierować ku temu, by szczęśliwie go osiągnąć”.

Czytaj więcej
Jubileusz Siostry Ireny

Niedawno świętowałyśmy jubileusz 60 lat ślubów zakonnych

Siostry Ireny

ze wspólnoty w Lidzbarku Warmińskim.

Ponad osiemdziesięciolenia Siostra Irena

- szczęśliwa w powołaniu zakonnym,

młoda duchem i otwarta na to, co przynosi każdy kolejny dzień.

Czytaj więcej