Święto Niepodległości

Wraz z całą Ojczyzną łaczymy się w świętowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości.

Modlitwa za Ojczyznę jest dla nas sprawą oczywistą. Jednak w tych dniach z naszych domów zakonnych płynie szczególna modlitwa za Polskę i wszystkich jej mieszkańców.
Z radością i wzruszeniem bierzemy udział w lokalnych obchodach rocznicy odzyskania niepodległości.